Docenten

NJO - Niche Jurdidische Opleidingen

dr. Robert Horselenberg

Associate Professor in Legal Psychology
Department of Criminal Law and Criminology | Faculty of Law – Maastricht University

Inhoud

Een rechter is onafhankelijk en onpartijdig en oordeelt objectief op basis van alle feiten.

Tot zover de theorie. U kent allemaal voorbeelden uit uw praktijk waarin een uitspraak volstrekt onbegrijpelijk is. Waarin dossiers vanaf de eerste pagina maar één scenario beschrijven. Waarin officieren ontlastend bewijs wegwuiven… Oordelen. Juristen doen de hele dag niets anders. Kleine oordelen, voorlopige oordelen, eindoordelen.

Niche Juridische Opleidingen - Rechtspsychologie

Strafrechttoepassing is oordelen. Zo simpel is het. Het laatste woord is voor de klanten van advocaten, maar niet echt… het echte laatste woord is aan de rechter. Maar hoe komt die tot zijn oordeel?

Vaak krijgt die rechter tenminste twee verschillende versies van ‘de waarheid’ voorgelegd. De officier van justitie die het verhaal voorhoudt dat de politie beschreef als het juiste verhaal. En de advocaat die stelt dat het verhaal van zijn verdachte cliënt juist de waarheid weergeeft.

Hoe oordelen politiemensen die het dossier maken? Hoe oordelen officieren van justitie die beslissen om iemand te vervolgen? En hoe oordelen rechters over schuld of onschuld? Is dat allemaal zo eenvoudig als de theorie doet vermoeden?

Het is voor alle procespartijen van groot belang om te snappen hoe een oordeel werkelijk tot stand komt. Daar gaat heel vaak van alles bij mis, maar hoe ontdekt u waar het mis gaat? Of hoe voorkomt u dat het misgaat? En wat kunt u doen om het al bijna gevormde oordeel van een rechter alsnog positief te beïnvloeden?

Rechtspsychologie is een veel belangrijker onderdeel van ons dagelijkse werk dan we denken. Het menselijk brein heeft zijn beperkingen en daar veranderen we niets aan. Deze dag leert u en ervaart u hoe je in het strafproces kunt sturen op het inhoudelijke oordeel dat geveld moet worden.

De theorie met materiaal om zelf te ervaren hoe dat werkt, zodat u daar in uw dagelijkse praktijk uw voordeel mee kunt gaan doen.

Beoordelingen

Wat zeggen onze cursisten?

Interessante cursus gegeven door een specialist op zijn gebied. Absoluut wijzer van geworden. Prettige manier van lesgeven, ook door voldoende interactie met de cursisten. Voor herhaling vatbaar!

  A.G.A. Aben
  A.G.A. Aben

  De Rooij Van Wijk Advocaten Eindhoven

  Details

  Inschrijven

  Cursusaanbod

  Bekijk onze overige cursussen

  De nadruk ligt op de interne rechtspositie van de gedetineerden vanuit juridisch en criminologisch perspectief. Vanuit het eerste perspectief wordt nader ingegaan op onder meer plaatsing en overplaatsing, detentiefasering en het beklagrecht.
  Waar moet je op letten als strafrechtadvocaat? Hoe voer je een gedegen verweer tegen een goed onderbouwde vordering? En weet u waar u op moet letten als u namens een cliënt zo’n vordering opstelt?
  In het strafrecht wordt de invloed van het Europese strafrecht alsmaar groter. Als strafrechtprofessional moet je daarom up-to-date blijven om de juiste verweren te kunnen voeren, de juiste vragen te kunnen stellen en de beste oordelen te krijgen of geven.
  Al meer dan twee jaar is het voor de verdediging vechten tegen de bierkaai. Het OM wil geen stukken delen en de rechters schuiven maar mondjesmaat de goede kant op naar aanleiding van de stortvloed aan feiten die inmiddels bekend zijn geworden.
  Met de aandacht voor ondermijnende criminaliteit en het afpakken van wederrechtelijk verkregen voordeel komt tegenwoordig de Belastingdienst steeds vaker in beeld tijdens of na strafzaken.
  Objectieve beelden zijn goud waard. Radiologie en 3D visualisatie gaan daarom hand in hand en verdienen meer aandacht in strafzaken dan er nu aan wordt geschonken. Laat u bijscholen over (gemiste) kansen in de dagelijkse strafrechtpraktijk.